Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội làm việc với huyện Mỹ Đức về công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2019-2024

06/09/2018 - 05:26 PM

Thực hiện Công văn số 1101/MTTQ-BTT ngày 30/8/2018 của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ TP Hà Nội về làm việc với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mỹ Đức về công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2019-2024, sáng ngày 04/9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã có buổi làm việc tại huyện Mỹ Đức.

Đồng chí Bùi Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Tham gia buổi làm việc có đồng chí Bùi Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, Trưởng đoàn; cùng các đồng chí lãnh đạo các Ban chuyên môn và Văn phòng cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Về phía huyện có đồng chí: Đỗ Trung Hai - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Lê Văn Sơn – UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy; Nguyễn Thị Thúy Hòa – UVTV, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy; Trịnh Xuân Hương - UVTV, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện, Ban Thường trực, cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cùng Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Hồng Sơn – đơn vị được huyện chọn làm Đại hội điểm và Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Hạ Sở.

Tại buổi làm việc, đồng chí Trịnh Xuân Hương - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện báo cáo kế hoạch tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam huyện và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của MTTQ huyện đối với các xã, thị trấn, như: dự thảo báo cáo chính trị cấp huyện, số lượng Uỷ viên Uỷ ban và phân bổ đại biểu, kế hoạch, hướng dẫn chỉ đạo Đại hội... Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội MTTQ cấp huyện diễn ra vào tháng 04/2019.

Cũng tại buổi làm việc đồng chí Nguyễn Văn Luyện – Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Hồng Sơn báo cáo quá trình triển khai tổ chức Đại hội MTTQ cấp mình. Đến nay, MTTQ xã Hồng Sơn đã xây dựng các văn bản Đại hội tương đối hoàn chỉnh gồm Dự kiến chương trình, thời gian tổ chức Đại hội; Dự thảo Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ, chương trình hành động nhiệm kỳ mới và báo cáo kiểm điểm hoạt động của Uỷ ban MTTQ; Đề án nhân sự Uỷ ban, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ khóa mới. Dự kiến Đại hội MTTQ Việt Nam xã Hồng Sơn diễn ra vào ngày 11, 12/9/2018. Đây là đơn vị được Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện chọn làm điểm để rút kinh nghiệm và nhân rộng.

Đồng chí Đỗ Trung Hai - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

Sau khi nghe các đồng chí ở địa phương, cơ sở báo cáo về công tác chuẩn bị Đại hội, đồng chí Bùi Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội và lãnh đạo các các Ban chuyên môn cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đánh giá cao tính chủ động, sáng tạo của Uỷ ban MTTQ các cấp huyện Mỹ Đức trong công tác chuẩn bị Đại hội, toàn bộ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của TW, TP về đến huyện đã được triển khai thực hiện nghiêm túc, các nội dung công việc chuẩn bị khá đầy đủ. Tuy nhiên các đồng chí nhấn mạnh, trong điều hành Đại hội MTTQ các cấp trong huyện cần xác định cụ thể hơn trong việc xây dựng chương trình Đại hội, nhất là cần xây dựng kịch bản chi tiết, có phân công nhiệm vụ các tiểu ban phục vụ Đại hội, báo cáo đề nghị bám sát vào hướng dẫn của MTTQ cấp trên, bổ sung thêm phần tuyên truyền, nắm bắt Dư luận xã hội, đánh giá tỷ lệ nông thôn mới, phong trào đoàn kết sáng tạo, việc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền với nhân dân.. cần rà soát lại toàn bộ các khâu, các văn bản trong quá trình tổ chức thực hiện để kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình tổ chức Đại hội Mặt trận các cấp nhiệm kỳ 2019-2024 trên địa bàn huyện.

Nguyễn Hồng – MTTQ huyện Mỹ Đức
Các tin tức khác
Kết quả bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích”