Hội nghị giao ban công tác tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn TP Hà Nội

25/09/2018 - 08:59 AM

      Sáng ngày 25/9/2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban công tác tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp thành phố Hà Nội. Đồng chí Vũ Hồng Khanh - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội và các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí: Vương Văn Nam Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Thường trực, Trưởng, Phó các ban và Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận, huyện, thị xã.

Đồng chí Vũ Hồng Khanh - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP phát biểu tại hội nghị

    Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Mặt trận các quận, huyện, thị xã đã báo cáo về các công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện và cấp xã (công tác tuyên truyền, chuẩn bị nhân sự, xây dựng báo cáo chính trị Đại hội Mặt trận, công tác nhân sự...); công tác chỉ đạo Đại hội điểm MTTQ Việt Nam xã, phường, thị trấn; vấn đề kinh phí tổ chức Đại hội các cấp; những thuận lợi, khó khăn trong triển khai thực hiện và nêu những kiến nghị đề xuất. Qua phản ánh đến nay các quận, huyện, thị xã đã tham mưu cấp ủy ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện và cấp xã, ban hành các Kế hoạch, Hướng dẫn tổ chức Đại hội và triển khai chỉ đạo Đại hội điểm (đã có 1 đơn vị xã thực hiện tổ chức Đại hội điểm là huyện Mỹ Đức).Đồng chí Trịnh Xuân Hương - UVTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mỹ Đức báo cáo tại hội nghị

     Kết luận tại hội nghị, đồng chí Vũ Hồng Khanh ghi nhận kết quả của các đơn vị trong thời gian qua, nhất là việc triển khai các văn bản thực hiện công tác tổ chức Đại hội và việc tham mưu cho cấp ủy về công tác nhân sự. Đồng chí nhấn mạnh thời gian tới MTTQ Việt Nam các cấp cần tập trung làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ Đảng viên về vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam, phát động phong trào thi đua yêu nước bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động và thiết thực tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp Nhân dân. Việc xây dựng báo cáo chính trị là nội dung cực kỳ quan trọng trong Đại hội, báo cáo cần phản ánh được những kết quả đã thực hiện trong nhiệm kỳ vừa qua, xây dựng phương hướng, chương trình hành động trong nhiệm kỳ tới. Về nhân sự, đồng chí nhấn mạnh MTTQ Việt Nam các cấp cần quán triệt và thực hiện nghiêm túc theo Chỉ thị số 17 – CT/TW ngày 4/1/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thông tri số 15 – TT/TU ngày 10/4/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy, nhất là nhân sự Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp “Các cấp ủy Đảng phân công đồng chí trong Ban Thường vụ cấp ủy giới thiệu để hiệp thương giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp”. Về cơ cấu, thành phần Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp cần quan tâm tới các cá nhân tiêu biểu đại diện cho các giai tầng trong xã hội, đội ngũ này hiện đang rất thiếu.
Lê Hương
 
Các tin tức khác
Kết quả bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích”