Mỹ Đức duyệt nội dung Đại hội điểm MTTQ xã Hồng Sơn

07/09/2018 - 04:48 PM

Sáng ngày 06/9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mỹ Đức đã duyệt nội dung, chương trình Đại hội MTTQ Việt Nam xã Hồng Sơn khóa XX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Đ/c Đỗ Trung Hai – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tham gia buổi làm việc có các đồng chí: Đỗ Trung Hai - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Lê Văn Sơn - UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy; Nguyễn Thị Thúy Hòa - UVTV, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy; Trịnh Xuân Hương - UVTV, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và Trưởng các ngành, đoàn thể xã Hồng Sơn.

Sau khi nghe đồng chí Nguyễn Văn Luyện – Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Hồng Sơn báo cáo các nội dung, chương trình Đại hội, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến vào các văn kiện của Đại hội như: Trong báo cáo chính trị, phần đánh giá kết quả thực hiện cần bám sát vào Nghị quyết Đại hội MTTQ nhiệm kỳ 2014-2019; chỉnh sửa một số lỗi soạn thảo văn bản và một số cụm từ trong văn kiện sao cho cô đọng, phù hợp; về báo cáo kiểm điểm cần nêu rõ số lượng thành viên bổ sung, thay thế nhiệm kỳ qua; Chương trình Đại hội cần sắp xếp lại theo đúng tinh thần Hướng dẫn số 04/HD-MTTQ-BTT ngày 18/6/2018 của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện; bổ sung đầy đủ các nội dung Nghị quyết Đại hội MTTQ xã; phần tham luận của Đại hội nên tập trung vào các nội dung như: Tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và tham gia góp ý xây dựng Đảng xây dựng chính quyền.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Trung Hai - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị về thời gian tổ chức Đại hội thống nhất thực hiện trong 1 ngày, về nhân sự khóa mới thống nhất dự kiến số lượng thành viên Uỷ ban MTTQ khóa XX là 38 vị, nên trình bày 03 tham luận tại hội nghị, bổ sung thêm phần khen thưởng tại Đại hội. Đối với báo cáo chính trị của Đại hội và báo cáo kiểm điểm, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ yêu cầu Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã tiếp tục nghiên cứu, chỉnh sửa trình MTTQ huyện duyệt.

Đại hội Mặt trận Tổ quốc xã Hồng Sơn khoá XX, nhiệm kỳ 2019-2024 dự kiến sẽ diễn ra trong thời gian 01 ngày (ngày 12/9) tại Hội trường Đảng ủy - UBND xã Hồng Sơn. Đây là đơn vị xã, thị trấn tổ chức Đại hội điểm sớm nhất toàn TP./.

Nguyễn Hồng – MTTQ huyện Mỹ Đức

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích”